Digestory sú potrebné zariadenia do všetkých možných profesionálnych prevádzok, kde sa varí alebo inak tepelne upravuje mnoho druhov jedla za jednu smenu. Je tu teda veľa pachov naraz a je nutné ich nejako neustále odsávať z našej kuchyne. Digestor priestorový je dokonalým pomocníkom pre odsávanie dymu a zápachu z daného priestoru, a tak nám zlepšuje kvalitu ovzdušia na našom pracovisku. Digestor priestorový sa používa hlavne pre špeciálne kuchynské linky, ktoré nie sú nikde pri stene, ale sú voľne v priestore. Ich funkciou je byť hlavne nad sporákom, ktorý býva implementovaný do kuchynskej linky. Tým môže efektívne odsávať vzduch priamo z vareného jedla, a tak sa zameria na čistenie vzduchu priamo pri zdroji. Pre skvalitnenie ovzdušia je nutné mať digestor v kuchyni, kde je ho najviac potreba. Jeho umiestnenie musí byť hlavne bezprostredne nad sporákom. Inde síce môže byť účinný tiež ale veľakrát na iných miestach postráda zmysel.

Digestor gastro je dokonalý pomocník, ktorý neradno mať neustále vypnutý.

Na vetranie v kuchyni nám môže poslúžiť napríklad aj okno. Spolu s digestorom sú ale dokonalou dvojkou pre odstránenie zápachu alebo priamo aj dymu z prípadne spáleného alebo pripáleného jedla. Aj v profesionálnych kuchyniach sa môže stať, že niečo pripálime alebo priamo spálime. Pre tieto účely je nutné mať v zálohe nejakú vzduchotechniku. Digestor priestorový nám môže v tomto veľmi dobre pomôcť. Pre odsatie dymu z profesionálnej kuchyne sa ale nemusí používať len digestora alebo okná. Niektoré veľmi moderné kuchyne môžu obsahovať aj špeciálne rekuperačné a iné vzduchotechnické jednotky, ktoré sa neustále starajú o to, aby bol vzduch v kuchyni neustále dýchateľný. Digestory sú teda používané skôr ako dodatkový tovar. Pri ich použití ale menej zaťažujeme tieto jednotky (ak ich máme) a tým sa predlžuje doba ich funkčnosti. Je pravda, že čím viac elektrických spotrebičov máme, tým viac sa ich môže naraz pokaziť. Toto platí aj u týchto špeciálnych pomocníkov do profesionálnych prevádzok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *